Priser

Enkel rum för en

50,00 €

Dubbel rum för två

85,00 €

Rum för tre

120,00 €


Frukost samt medvärdesskat ingår i rums priset

Bastu när beställt 10,00 €. 


© Sesam Production Oy 2004