Vi bjudar

  • Vi bjudar inkvartering och måltidtjänst i hemtrevlig och trivsam omgivning
  • I klassisk stilen inrede hus med lugn och skyddad gård
  • Inkvartering i fyra ljusa rum ända till tio personer
  • Speciell ymnig och smaklig frukost
  • Festligheter och konferenser med smaklig servering kan vara organisera
  • God trafikförbindelser, alla service nära Matkakoti
  • Individuell, varm service
 


© Sesam Production Oy 2004